Gestalt bakışı veya Gestalt kuramı olarak da bilinen Gestalt terapi, Fritz Perls tarafından ortaya atılıp,
birçok arkadaşı ile birlikte olgunlaştırılan bir görüştür. Bu görüş; insanın biricikliğini savunan ve insanı
anlamaya yönelik çalışmalar yürüten filozof, psikiyatrist ve psikoloğun görüşlerinden aynı zamanda
çok sayıda akımdan etkilenmiş, insanı tüm yönüyle ele alıp varoluşunu tüm boyutlarıyla inceleyen bir
psikoloji akımıdır. 
Perls birçok kuramdan etkilenerek bu kuramı oluşturduğundan Gestalt terapi eklektik bir kuramdır.
Perls, mesleğe başladığı ilk yıllarda savaşta beyni hasar görmüş askerler üzerinde faaliyet gösteren
Kurt Goldstein’in yardımcılığı görevini üstlenmişti. Goldstein beyinde olan bir hasarın sadece beyni
değil vücudun diğer bölümlerini ve davranışlarını da etkilediği görüşündeydi.
Perls de Goldstein’in yolundan ilerleyerek bir parçada meydana gelen hasarın bütünü etkileyeceği
görüşünü savundu, bu da Gestalt terapinin yapı taşını oluşturmuş oldu. Gestalt terapinin yedi temel
ilkesi bir araya geldiğinde hepsinde bütünlüğü oluşturma süreci dikkat çeker. Zeigarnik etkisi nedir
dendiğinde Gesltalt terapinin bir alt başlığı olarak karşımıza çıkar.

Zeigarnik Etkisi İçin Örneklemeler

Zeigarnik etkisi nedir sorusuna verilecek cevap kişinin tamamlanmamış olan olayları tamamlanmış
olanlara göre daha kolay bir şekilde hatırlandığını savunan psikolojik bir kavramdır. Bu kavramı ortaya
atan kişi ise Rus psikiyatr ve psikolog Bluma Wufona Zeigarnik‘dir.
Zeigarnik bir grup arkadaşıyla bir restoranda giderler. Onlara yardımcı olan garsonun onların
siparişlerini alırken hiçbir yere not almadan hepsini doğru bir şekilde getirir. Yemek bitip restorandan
ayrılmalarının hemen ardından garsonun bütün siparişleri eksiksiz not almadan getirmesi Zeigarnik’in
dikkatini çeker ve garsonun yanına tekrar dönüp ona bunu nasıl yaptığını sorar.
Garson ise gelen siparişi yerine ulaştırdıktan sonra aklından sildiğini söyler. Bu durum üzerine bir dizi
deney ve araştırma yapıldıktan sonra bitirilmemiş, sonlandırılmamış, yarım kalmış işlerin zihni meşgul
ettiği ve iş bittikten sonra zihnin bu meşguliyetten kurtulup rahatladığı sonucuna ulaşılır. Bununla
birlikte tamamlanmamış, bitirilmemiş, yarım kalmış işler tamamlanmış olanlara nazaran iki kat daha
fazla hatırlanmaktadır. Buradan çıkarılan diğer bir sonuç ise insan zihni problem çözerken özellikle de
kendi çözümlerine daha uygun olanları daha kolay çözebilmektedir. Zeigarnik etkisi nedir sorusu için
en iyi örneklemedir.

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)